cz |

FAMU

Porota FAMU

 
Vždy nás zajímal názor talentovaných zástupců nejmladší generace filmařů na soutěžní tituly z festivalů „velké trojky“. I proto bude mít letošní Be2Can svou vlastní originální porotu, která vybere nejlepší snímek z aktuální selekce. Zasednou v ní aktivní studenti pěti kateder FAMU, kteří byli zároveň v posledních dvou letech oceněni na Famufestu.
 

Damián Vondrášek (Katedra režie)

Lucie Palkosková (Katedra scenáristiky a dramaturgie)

Filip Marek (Katedra kamery)

Kristýna Bartošová (Katedra dokumentární tvorby)

Miroslav Chaloupka (Katedra zvukové tvorby)  

 

Vítězný snímek bude vyhlášen a promítnut na zvláštní projekci v závěru festivalu.