Co je Be2Can

MANIFEST BE2CAN

Přehlídka festivalového filmu

Be2Can je výběrová přehlídka prvotřídních festivalových snímků ze tří nejprestižnějších světových festivalů, která využívá princip multiplatformové distribuce prostřednictvím kina, TV, VOD a DVD. Jejím cílem je dostat k divákům filmy, které nabízejí vhled do aktuálního festivalového dění a v běžné distribuci chybí. Neomezujeme se na pouhé „uvádění“, ale naším cílem je kritická selekce a diskuze nejen o filmech samotných, ale i o festivalech, jejich dramaturgii, politice a cenách. Be2Can funguje zároveň jako filmová přehlídka, kritická platforma a diskusní fórum.


Objektivní dramaturgie

Naším primárním zdrojem filmů jsou hlavní soutěže tří áčkových filmových festivalů – Berlinale, Benátek a Cannes. Sekundárním pak programy vedlejších soutěžních i nesoutěžních sekcí. Na této úrovni tedy částečně přijímáme volby festivalových dramaturgů i porot a festival komponujeme na základě jejich předvýběru. Zajímají nás vítězné filmy a obecně role významných festivalových cen, a to i v momentech, kdy máme o jejich kvalitách pochybnosti.


Filmová galerie

Be2Can jen mechanicky nepřejímá volby druhých. Hlavní soutěže velkých festivalů chápeme jako reprezentativní sondu do současných trendů festivalové kinematografie i jako podnět k polemice. Be2Can nabízí přísně kurátorovanou galerii, která vstupuje se soutěžními sekcemi do dialogu. Je kromě jiného i pečlivým filtrem, který zohledňuje pozoruhodné tituly, jež mohly z různých důvodů uniknout pozornosti porot. Be2Can není jen zrcadlem, ale nabízí svým divákům jasně definovaný pohled na to, co hýbe současným artovým filmem. Budujeme filmovou galerii děl, která podle nás stojí za zvláštní pozornost.


Festivalová rezonance

Na festivalech nasloucháme, čteme, účastníme se debat v kuloárech. To nám pomáhá určit, které filmy mají silnou vibraci, vyvolávají diskusi a otevírají zajímavá témata. Tento fenomén pro nás může být v důsledku důležitější než cena, kterou filmu udělí porota. Na hlavní cenu se zapomene, pokud ji nezíská film s potenciálem rezonovat u publika a kritiky. Naopak, opomenutý film může do budoucna rezonovat mnohem silněji než držitel prestižní ceny.


Prostor (k) objevům

Be2Can není nutně přehlídkou největších jmen, která budí sama o sobě pozornost. Soustředí se i na méně známé tvůrce, jejichž kariéra je na samém začátku, ale kteří přinášejí inovativní pohled na film nebo pozoruhodnou poetiku, jež navazuje na výrazné trendy festivalového filmu. Nechceme publiku nabízet jen osvědčené volby, ale motivovat ho k objevování.


Diskutovat a naslouchat

Vstupenka na Be2Can je zároveň pozvánkou k diskusi. Chceme diváky vtáhnout do festivalového dění a nabídnout jim nadstandardní informační zázemí k jednotlivým filmům z přehlídky prostřednictvím odborných úvodů, přednášek, besed s tvůrci, masterclass. Naším cílem je zlepšit povědomí o dění na festivalové scéně a podnítit debatu. Nekonstatujeme, ale ptáme se. Sebe i svého publika.


V širší perspektivě

Velcí tvůrci se v hlavních soutěžích neobjevují z čistého nebe. Cílem Be2Can je tak pozorně sledovat dění nejen mimo hlavní sekce „velké trojky“, ale i na ostatních výrazných evropských festivalech. I když se neobjeví v portfoliu Be2Can, budeme je vždy zohledňovat při vytváření kontextu k našim titulům – na webu, sociálních sítích, ve festivalovém magazínu i v doprovodných přednáškách.


Otevřený festival

Výběr filmů se neomezuje jen na portfolio Film Europe Media Company, která přehlídku organizačně zaštiťuje. Hlavní programová část Be2Can je otevřená pro všechny distributory. Jejím cílem je dostat artové filmy do povědomí a získat jim publicitu, která jim náleží.


Hosté, ne tváře

Pokud zvažujeme k festivalovým filmům delegace, volíme hosty tak, aby přinášeli skutečně zajímavý vhled do tvorby filmu, který reprezentují. Nejde nám jen o mediální glamour, ale především o inspirativní postřehy a náměty k diskusi.


Bez populismu

Be2Can přijímá fakt, že naše filmy nejsou pro každého. Komunikaci tak cílíme na ty, kteří vědí, co chtějí a proč to chtějí.

 

Be2Can tím