Partneri

Pořadatel / Organizer
Partneři / Partners
Mediální partneři / Media partners
Be2Can VOD
Poděkování / Acknowledgements
Pod záštitou / Under the auspices