Thomas Stuber

Režisér
Scenár
Thomas Stuber (*1981) je absolvent Filmakademie Baden-Württemberg, ktorý žal už od svojich študentských filmov výrazné úspechy (o. i. študentský Oscar za film O psoch a koňoch). Vo svojich filmoch sa citlivo zaoberá postavami outsiderov a ľudí z okraja spoločnosti. To síce neplatí o žiakoch z elitného internátu v jeho debute Teenage Angst, ale o protagonistovi drámy Herbert, bývalom boxerskom šampiónovi na existenčnom dne, ako aj o bitkárovi v podmienke, ktorý je hrdinom Lásky medzi regálmi, bezpochyby áno.