Kontakt

Film Europe Pictures

Film Europe s.r.o.
Matúškova 2148/10
831 01 Bratislava 37
Slovenská republika

 

IČO: 35 934 271

 

Spoločnosť Film Europe s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 35944/B.

 

 
 
 
Chief Executive Officer (CEO) Film Europe Media Company
Ivan Hronec
info@filmeurope.eu
Director of Operations
Lucia Gertli
+421 905 277 059
lucia.gertli@filmeurope.eu
Head of Back Office
Margareta Klimáčková
+421 911 232 636
margareta.klimackova@filmeurope.eu
Sales Director TV & VOD Czech Republic and Slovakia
Tomáš Žondra
+421 911 712 411
+420 606 761 587
tomas.zondra@filmeurope.eu
www.filmeuropechannel.eu
Acquisition & Servicing Manager
Adrián Žiška
+421 903 685 216
adrian.ziska@filmeurope.eu
Program Manager
Zuzana Hromcová
+421 254 650 824
+421 911 543 452
zuzana.hromcova@filmeurope.eu
PR Manager
Dagmar Krepopová
+421 905 248 932
dagmar.krepopova@filmeurope.eu
CREATIVE EUROPE Manager
Anna Juríčková
+421 918 624 503
anna.jurickova@filmeurope.eu
Head of Broadcast
Rado Ďurica
rado.durica@filmeurope.eu